Select Page

पानी जीवन आधार, जिंनगी पानी

पानी जीवन आधार, जिंनगी पानी ।पानी हमरे बर आय, करेजा चानी ।।पानी बिन जग बेकार, जीव ना बाचे ।जानत हे सब आदमी, बात हे साचे ।।बचा-बचा पानी कहत, चिहुर चिल्लाये ।वाह वाहरे आदमी, कुछ ना  बचाये ।।काबर करथे आदमी, रोज नादानी ।शहर-ष्श्हर अउ हर गाँव, एके कहानी ।।स्रोत बचाये...
error: