Select Page

काम के अधिकार चाही

छाती ठोक के, मांग करव अब, काम के अधिकार ।हर हाथ मा तो, काम होवय, रहब न हम लचार ।।हर काम के तो, दाम चाही, नई लन खैरात ।हो दाम अतका, पेट भर के, मिलय हमला भात ।।खुद गुदा खाथे, देत हमला, फोकला ला फेक ।सरकार या, कंपनी हा, कहां कोने नेक ।।अब काम के अउ, दाम के तो, मिलय गा...

ये गोरी मोर

ऐ गोरी मोर, पैरी तोर, रून छुन बाजे ना ।सुन मयारू बोल, ढेना खोल, मनुवा नाचे ना ।कजरारी नैन, गुरतुर बैन, जादू चलाय ना ।चंदा बरन रूप, देखत हव चुप, दिल मा बसाय ना ।गोरी तोर प्यार, मोर अधार, जिनगी ल जिये बर ।ये जिनगी तोर, गोरी मोर, मया मा मरे बर ।कइसन सताबे, कभू आबे, जिनगी...
error: