Select Page

 

खेत मा खार मा, डोंगरी मा पहार मा,
भाँठा मा कछार मा, मटासी मा कन्हार मा,
ठेनी अउ दुलार मा, भेंट अउ जोहार मा,
छाय बसंत हे।-1

हरियर मा पिंवरा मा, राहेर मा तिंवरा मा,
तितली मा भँवरा मा, फाँका मा कँवरा मा,
करिया अउ सँवरा मा, लाली अउ धँवरा मा।
समाय बसंत हे।-2

गुलाब मा गोंदा मा, कांदा मा करोंदा मा,
निंधा मा पोंडा मा, ठोसलग मा लोंदा मा,
चकवा अउ चंदा मा, चटरहा अउ कोंदा मा,
गेदराय बसंत हे।-3

आहाँ मा उहूँ मा, सरसो मा गहूँ मा,
हाड़ा मा लहू मा, सास मा बहू मा,
ओहू अउ एहू मा, हा हा अउ हू हू मा।
अघुवाय बसंत हे। -4

हाँसी मा ठिठोली मा, मुक्का अउ बोली मा,
मोटरा अउ ओली मा, कोठा अउ ठोली मा,
खीसा अउ झोली मा, अकेल्ला अउ टोली मा।
भराय बसंत हे।-5

सारी अउ सुवारी मा, मया मा गारी मा,
गोरी मा कारी मा, नगदी मा उधारी मा,
कोला अउ बारी मा, रंग अउ पिचकारी मा।
परघाय बसंत हे।-6

पैडगरी मा धरसा मा, मँउहा मा परसा मा,
अंगाकर मा अरसा मा, मरकी मा करसा मा।
भोभला अउ खिरसा मा, कोंवर अउ सुकसा मा।
मताय बसंत हे।-7

फाँफा मा चिरई मा, बोकरा मा बरई मा,
कुँड़ेरा मा परई मा, भाँटा मा मुरई मा,
थाँघा अउ जरई मा, साजा अउ सरई मा,
सुहाय बसंत हे।-8
******************************
कन्हैया साहू “अमित”
शिक्षक~भाटापारा (छ.ग)

संपर्क~9200252055

error:

SURTA SHOP

SURTA SHOP में जाकर हमारे साहित्यिक किताबें खरीदें, जहां छंद शास्त्र और अन्य साहित्यिक पुस्तकें उपलब्ध हैं।

 

GO TO SURTA SHOP

You have Successfully Subscribed!

Share This